Kontaktinformasjon

Kontortid:

Mandag- fredag 08.00-16.00.

 

Postadresse:

 

Sentrum 11, 3630 Rødberg

Besøksadresse:

 

Alle dager*: Sentrum 11, 3630 Rødberg

Alle dager *: Nymoens torg 11, 3611 Kongsberg

* Dager kan variere. Vennligst ta kontakt  for å avtale møte eller befaring. Vi tilpasser

møtested etter Deres behov. 

Henvendelse til landskapsarkitekt:

 

Landskapsarkitekt Joar-André Halling

E-post: joar@planogressurs.no

Telefon: 45205513 / 94801504

 

Henvendelse til daglig leder:

Landskapsarkitekt Joar-André Halling

E-post: joar@planogressurs.no

Telefon: 45205513 / 94801504

Generell henvendelse:

post@planogressurs.no

Fakturainformasjon:

faktura@planogressurs.no