top of page

Om oss

Ansatte

Plan og Ressurs AS har god kompetanse og lang erfaring innenfor fagfeltene landskapsarkitektur og arealplanlegging.

 

Vi har kontorer både på Kongsberg og Rødberg, hvor vi har kontorfelleskap med arkitekter og landmålere. Pga. denne relasjonen samarbeider vi når det er behov for tverrfaglige kompetanse på flere av oppdragene våres.

 

Plan og Ressurs AS har styrken av å være et lite firma som kjennetegnes av god service og personlig oppfølging av kundene, men for større oppdrag kan vi stille med økt bemanning. 

 

 

Reguleringsplaner Buskerud, Viken, Telemark og Vestfold

Joar-André Halling

Landskapsarkitekt MNLA

Daglig leder

E-post: joar@planogressurs.no

Telefon: 45205513 / 94801504

Utdannet master i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)*, 2008-2013, Ås.

*Tidligere Universitetet for Miljø- og biovitenskap (UMB)

Masteroppgave: Beboernes oppfatning av grønnstruktur i boligområder : en eksempelstudie av to boligområder i Kongsberg

 

Silje M. Lian Skreprud

Arealplanlegger

Miljø- og landskapsgeograf

E-post: silje@planogressurs.no

Telefon: 97560928

Utdannet master i miljø- og landskapsgeografi ved Universitet i Bergen,  2016-2021.

Masteroppgave: "Myravatnet og Eikelundstjørna – en studie av endringsprosesser de siste 70 år, naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering".

 

bottom of page