Om oss

Ansatte

Plan og Ressurs AS har god kompetanse og lang erfaring innenfor fagfeltene landskapsarkitektur og arealplanlegging.

 

Firmaet eies av landskapsarkitekt Joar-André Halling, siv. arkitekt Øystein Landsgård, Friis Arkitekter AS / v arkitekt Nils Friis, Heggelien Oppmåling v / Terje Heggelien. Vi har kontorer både på Kongsberg og Rødberg. Pga. denne relasjonen samarbeider vi når det er behov for tverrfaglige kompetanse som arkitekttjenester og landmålingtjenester på flere av oppdragene våres.

 

Plan og Ressurs AS har styrken av å være et lite firma som kjennetegnes av god service og personlig oppfølging av kundene, men for større oppdrag kan vi stille med økt bemanning. 

 

 

Joar-André Halling

Landskapsarkitekt

Daglig leder

E-post: joar@planogressurs.no

Telefon: 45205513 / 94801504

Utdannet master i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)*, 2008-2013, Ås.

*Tidligere Universitetet for Miljø- og biovitenskap (UMB)

Masteroppgave tilgjengelig:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/188510