top of page

Om oss

Ansatte

Plan og Ressurs AS har god kompetanse og lang erfaring innenfor fagfeltene landskapsarkitektur og arealplanlegging.

 

Firmaet eies av landskapsarkitekt Joar-André Halling, siv. arkitekt Øystein Landsgård, Friis Arkitekter AS / v arkitekt Nils Friis, Heggelien Oppmåling v / Terje Heggelien. Vi har kontorer både på Kongsberg og Rødberg. Pga. denne relasjonen samarbeider vi når det er behov for tverrfaglige kompetanse som arkitekttjenester og landmålingtjenester på flere av oppdragene våres.

 

Plan og Ressurs AS har styrken av å være et lite firma som kjennetegnes av god service og personlig oppfølging av kundene, men for større oppdrag kan vi stille med økt bemanning. 

 

 

Reguleringsplaner Buskerud, Viken, Telemark og Vestfold

Joar-André Halling

Landskapsarkitekt

Daglig leder

E-post: joar@planogressurs.no

Telefon: 45205513 / 94801504

Utdannet master i landskapsarkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)*, 2008-2013, Ås.

*Tidligere Universitetet for Miljø- og biovitenskap (UMB)

Masteroppgave: Beboernes oppfatning av grønnstruktur i boligområder : en eksempelstudie av to boligområder i Kongsberg

 

Silje M. Lian Skreprud

Arealplanlegger

Miljø- og landskapsgeograf

E-post: silje@planogressurs.no

Telefon: 97560928

Utdannet master i miljø- og landskapsgeografi ved Universitet i Bergen,  2016-2021.

Masteroppgave: "Myravatnet og Eikelundstjørna – en studie av endringsprosesser de siste 70 år, naturtypekartlegging og økologisk tilstandsvurdering".

 

bottom of page